mugarriak mapa

Ale ertaineko hareharrizko bloke prismatikoa. Iparralderantz okertua dago.

gora

Bloque de piedra arenisca de grano medio y de forma prismática. Se encuentra un poco inclinado al norte.

Mugarri 01
Mugarri 1

Tamaina handiko kareharri irregular oso higitua. Lurrean erorita aurkitzen da eta zonaldean aurkitu izan diren mugarri irregularrekin duen antzagatik beste mugarri bat izan daitekeela uste dugu.

gora

Piedra irregular de caliza de gran tamaño, muy erosionada. Se encuentra caída y por su similitud con los mojones irregulares que se han encontrado en la zona, podría tratarse de otro mojón.

Mugarri 02
Mugarri 2

Menhir baten antza duen mugarri irregularra; zizelatu gabeko kareharrizkoa da. Bere ezaugarriengatik beste etekin bat atera zaion monumentu megalitiko bat izan daiteke.

gora

Mojón irregular que se asemeja a un menhir; es de piedra caliza sin tallar. Por sus características, podría tratarse de un monumento megalítico reaprovechado.

Mugarri 03
Mugarri 3

Oinplano karratua duen mugarri errektangeluarra. Ale ertaineko hareharrizkoa da eta goroldioz nahiko estalita ageri da.

gora

Mojón rectangular de base cuadrada. Es de arenisca de grano medio y está bastante recubierto de musgo.

Mugarri 04
Mugarri 4

Kareharrizko mugarria. Bere ezaugarriengatik mugarri etekin atera zaion monumentu megalitiko bat izan daiteke. Ez dirudi zizelatua izan denik.

gora

Mojón de piedra caliza que por sus características, podría tratarse de un monumento megalítico reaprovechado. No presenta restos de haber sido tallado.

Mugarri 05
Mugarri 5

Araba eta Nafarroako muga egiten duen horma jaituz, Bagaio trokartetik 300 m-tara, “A”, “N” eta goialdeko aurpegian gurutze bat dituela ageri da.

gora

Siguiendo el muro que limita Araba y Nafarroa a unos 300 m del barranco de Bagaio. Con las letras “A” y “N” y una cruz en la cara superior.

Mugarri 06
Mugarri 6

Bagaio trokartearen ondoan aurkitzen da. Higaduraren eraginez puntan amaitzen den hareharrizko mugarria.

gora

Junto al barranco de Bagaio. Mojón de arenisca terminado en punta debido a la erosión.

Mugarri 07
Mugarri 7

Zonalde honetako mugarri guztiak bezala herrialdeen arteko mugan dagoen hormaren ondoan dago.

gora

Como todos los de esta zona está junto al muro del límite entre herrialdes. Forma de pirámide truncada. Bien conservado.

Mugarri 08
Mugarri 8

Piramide moztuaren forma duen hareharri ertaineko blokea, “A” eta “N” hizkiez gain, goialdean, gurutze grekoa darama.

gora

Bloque de piedra arenisca de grano medio en forma de pirámide truncada con las letras A y N y la cruz griega en la parte superior.

Mugarri 09
Mugarri 9

Mugarri honek piramide moztuaren forma hartzen du. Goialdeko aurpegian puntu kardinalak markatzen dituen gurutze greko bat dauka eta bere ondoan oso egoera txarrean aurkitzen den beste bat ordezkatzeko ipinia izan dela dirudi.

gora

Mojón en forma de pirámide truncada. Tiene en la cara superior una cruz griega marcando los puntos cardinales. Junto a él se sitúa otro más antiguo, muy deteriorado al que parece sustituir.

Mugarri 10
Mugarri 10

Mugarri honen goialdeko ertzetan zizelatua aurkitzen da, forma borobileko itxura hartuz.

gora

Mojón cuya parte superior se encuentra tallada en sus esquinales tomando una forma redondeada.

Mugarri 11
Mugarri 11

Karratu-formatuko ebakidura duen mugarria, hareharrizkoa, zartatua eta goialdean higatua. Bere ondoan dagoen lehenagoko beste bat ordezkatzen du. Honako hau forma irregularrekoa, inskripziorik gabea eta oso higatua aurkitzen da.

gora

Mojón de sección cuadrada, en piedra de arenisca, desconchado y con la parte superior erosionada. Reemplaza a otro más antiguo, situado junto a él, de forma irregular, sin inscripciones y muy erosionado.

Mugarri 12
Mugarri 12

Bere goialdean puntu kardinalen funtzioa betetzen duen gurutze greko zizelatu bat darama, baita “A” eta “N” hizkien inskripzioak ere. Metro bateko altuera hartzen du.

gora

Su parte superior tiene tallada una cruz griega que se corresponde con los puntos cardinales. Así mismo tiene grabadas las letras “A” y “N”. Altura 1 m.

Mugarri 13
Mugarri 13

Kolore grisaxka duen hareharrizko mugarria. Ebakidura errektangeluar itxurakoa bada ere, goialdean puntan amaitzen da, segur aski higaduraren eraginez.

gora

Mojón de piedra arenisca de color grisáceo. Es de sección rectangular con la parte superior apuntada probablemente debido a la erosión.

Mugarri 14
Mugarri 14

Trapezoidal itxura duen mugarria, probintzien arteko muga egiten duen ormari erantsia. Ale ertaineko hareharrizkoa eta bere ipar aurpegian “A” zizelatua daraman bitartean, hegoaldekoan “N” inskripzioa darama.

gora

Mojón trapezoidal pegado al muro del límite de los herrialdes. Es de arenisca de grano medio y presenta en su cara norte la letra “A” incisa y en la sur una “N”

Mugarri 15
Mugarri 15

Larrazabal zelaiaren altueran eta izen bereko iturritik metro gutxitara aurkitzen da. Bere ipar aurpegian “A” zizelatua eta gurutze gorri bat margotua daramatza, hegoaldekoan berriz “N” inskripzioa. Beste baten ondoan aurkitzen da, ertz oso higatuekin eta beste harri batzuekin batera lurrean sartuta.

gora

A la altura de la campa de Larrazabal y a escasos metros de la fuente del mismo nombre. En su cara norte tiene grabada la “A” y una cruz pintada en color rojo, en la cara sur tiene grabada la “N”. Está junto a otro más antiguo de bordes muy desgastados y encajado en la tierra con otras piedras.

Mugarri 16
Mugarri 16

Mugarri hau, Traza taldearen lanean agertzen ez bada ere, hemen, besteekin batera aipatzea erabaki dugu. Itaidako bidetik abiatuz gero Nafarroan sartu eta 150m-tara aurkitzen da.

gora

Añadimos este mojón que no aparece nombrado en el estudio de Traza taldea y que se encuentra a unos 150 mts del camino que desde Itaida se adentra en Nafarroa.

Mugarri 17
Mugarri 17

Kareharri landu gabeko mugarri bat da. Ez zaio herrialdeko inongo erliebe edo inskripziorik antzematen.

gora

Se trata de un monolito de piedra caliza sin labrar. No se observa ningún relieve ni inscripción indicativa de Herrialde.

Mugarri 18
Mugarri 18

Feldespatoko betak dituen hareharrizko blokea. Altuera 1,14m-takoa.

gora

Bloque de piedra arenisca con vetas de feldespato. Altura 1,14 m.

Mugarri 19
Mugarri 19

Mugarri honek zonalde honetako ormaren altuera berdina izateaz gain Nafarroako “N” eta Arabako “A” hizkiak zizelatuta daramatza.

gora

El mojón tiene la misma altura que el muro en esta zona, con las correspondientes A y N referidas a los herrialdes.

Mugarri 20
Mugarri 20

Araba eta Nafarroa arteko mugako hormari erantsita aurkitzen da, baso-soilgune batean.

gora

Se encuentra pegado al muro de delimitación entre Nafarroa y Araba en un claro del bosque.

Mugarri 21
Mugarri 21

Mugan aurkitutako beste guztien ezaugarriak baditu ere, bere orientazioa aldatuta ageri da. Hau da, “A” eta “N” hizkiak hego eta iparralderantz begira daude.

gora

Tiene las mismas características que el resto de los encontrados en la muga. Destaca su orientación que ha sido cambiado, ya que sus iniciales A y N miran hacia el Sur y Norte.

Mugarri 22
Mugarri 22

Itxura piramidala duen kareharrizko blokea. Bere ipar aurpegiak partzuergoari dagokion “P” hizkia darama eta hegoaldekoak Larraonari dagokion “L” hizki posible baten hasiera zizelatzen hasia.

gora

Bloque de piedra caliza de forma piramidal. Su cara norte presenta una P (parzonería) y la del sur el arranque de una posible L (Larraona).

Mugarri 23
Mugarri 23

Isluzeko mozketan aurkitzen da. Bere ipar-mendebaldeko aurpegian Partzuergo hitzari dagokion “P” hizkia darama eta hego-ekialdekoan “L” hizkia (baina alderantziz zizelatua), segur aski, Larraona adierazi nahian.

gora

Se encuentra en el cortado de Isluze. En su cara NW aparece inscrita una posible P (Parzonería) y en la SE una L al revés, posiblemente de Larraona.

Mugarri 24
Mugarri 24

Nahiko hondatua dagoen kareharrizko mugarria. Goialdean lau puntu kardinalak markatzen dituen gurutze zizelatua ageri da.

gora

Mojón de piedra caliza bastante deteriorado. En la zona superior aparece marcada una cruz incisa señalando los cuatro puntos cardinales.

Mugarri 25
Mugarri 25

Gurutze bat zizelatua duen mugarria. Bide ondoan, laborantza lursail baten mugan.

gora

Mojón con una cruz inscrita. En el límite de unos terrenos de cultivo, junto a un camino.

Mugarri 26
Mugarri 26

Atxuriko mendi ertzean kokatua. Nahiko higatua dagoen kareharrizko mugarria.

gora

Está situado al borde del cortado de Atxuri. Mojón de piedra caliza bastante erosionada. En la zona superior tiene una cruz inscrita que marca los cuatro puntos cardinales.

Mugarri 27
Mugarri 27

Kareharrizko mugarria izan daiteke bere kokapenagatik eta harrien bidez lurrean sartua dagoelako.Hala ere, ez dugu mugarria izango denaren ziurtasunik, oso zaharkitua egoteaz gain bere inguruan irtenune harkaiztsuak daudelako.

gora

Posible mojón de caliza encajado en el suelo con piedras, muy deteriorado. Por su ubicación y al estar encajado, suponemos que sea un mojón, pero no lo damos con certeza por su deterioro y la existencia de afloraciones rocosas a sus lados.

Mugarri 28
Mugarri 28
Copyright 2009 . Gure helbidea: Agurain.org - Agurain 01200 - Araba (Euskal Herria) e-posta administrador@agurain.org