kobak eta abar mapa Arrigorista II Arrigorista IX Arrodantza Asentamendua Burandiko txabola Hilarria I Hilarria II Iguaran Ikastegia 1 Ikaztegia 2 Ikaztegia 3 Itaida I Itaida II Itaida III Kortagaina Las Latxas Uraska II

Arrodantza parean, hego-ekialderantz doan malda baten goialdean aurkitzen den tamaina handiko kobazulo bat da. Kobazuloan sartu ahala aldapa handiko leize zirkularra osatzen joaten da. Badirudi bertan zeramika hondakinak aurkitu izan direla. Ikuspegi ona.

gora

Frente a Arrodantza, en lo alto de una ladera con pendiente al SE. Buena visibilidad. Se trata de una cueva de grandes dimensiones que se va haciendo sima con pendiente pronunciada y forma más o menos circular. Al parecer se encontraron restos cerámicos.

Arrodantza
Arrodantza

1972. urtean Iguarango kobatik 80 metrotara gizaki baten garezurra aurkitu zen baina ezin da ziurtatu historiaurrekoa denik. Gainera, kobazulo honen inguruan (Iguaran II leizean) 1983. urtean abere eta animalia ugarien hondakinak aurkitzeaz gain 10 urte izan zitzakeen gizaki batenak ere aurkitu ziren baina hau guzti hau testuinguru arkeologikorik gabe. Hori dela eta azterketak egitea aholkatzen zen aztarnategi arkeologikoa izan zitekeen ala ez begiztatzearren.

gora

En 1972 a unos 80 m de la cueva de Iguaran se halló un cráneo humano, pero no hay evidencias que lo atribuyan a un periodo prehistórico. Así mismo en los alrededores de la cueva de Iguaran (sima Iguaran II) se hallaron en 1983 numerosos restos de ganado, animales salvajes y posiblemente de un ser humano de unos 10 años, pero todo ello sin contexto arqueológico por lo que se aconsejaba la realización de sondeos para verificar si existe o no yacimiento arqueológico.

Iguaran
Iguaran

Eskuz egindako zeramika aztarnak eta hezurdura zulatu batzuk ere aurkitu dira bertan baina, hezur horien artean, ezin izan da bat bera ere gizakiarena bezala identifikatu. Ustez, denboraldi laburretarako aterpe modura erabili ohi zen burdin aroan.

gora

Se han hallado restos de cerámica a mano y huesos con incisiones. Ninguno de los restos óseos encontrados puede ser claramente identificado como humano por lo que se le atribuye un carácter de habitación o refugio en la edad del hierro.

Itaida I
Itaida I

1979. urtean kobazuloaren kanpoaldean egindako froga batean, 20cm- tako sakonean, zeramikazko bi zati aurkitu ziren. Antzeko hondakinak azaldu izan diren zonalde batean kokatuta dago.

gora

En la cata realizada en el exterior de la cueva en 1979, a unos 20 cm de profundidad, se localizaron dos fragmentos cerámicos. Está situada en una zona donde han aparecido otros restos similares.

Itaida II
Itaida II

Sarrera jaitsiera estu baten bidez ematen da, barnealdean zabalduz. Lur zorua orbelez estalita dago eta ez da material arkeologikorik antzematen.

gora

Acceso en bajada y estrecho, ensanchándose en el interior. No observamos material arqueológico debido a la cantidad de hojarasca que cubre el terreno.

Itaida III
Itaida III

Kobazuloan sartzerakoan lurzoruak mendebalderanzko malda duen zabalgune batera eramaten gaitu. Barnealdea arakatu da baina ez da materialik aurkitu; hala ere, prospekzioa egin zeneko informazioaren arabera, zeramika aurkitu zenaren berri ematen da.

gora

Cueva con una entrada por la que se accede a una sala cuyo suelo tiene una pendiente orientada hacia el oeste. Se ha revisado el interior pero no se ha encontrado material, aunque en una prospección consta el hallazgo de cerámica.

Kortagaina
Kortagaina

1990. urtean hainbat material aurkitu zen kobazulo honetan: zurezko botoi bat, hezurrak eta material litiko ugari. Aro ezberdinetan logela izaera izan zuela uste da.

gora

En 1990 se realizaron catas de las que se obtuvo abundante material: un botón de madera, huesos y abundante material lítico. Pudo tener carácter de habitación en diversos periodos.

Las Latxas
Las Latxas

Koba honek ez du interes arkeologiko handirik. Bere luzera 9 metrotakoa izanik, zabalera 2,70-koa eta altuera 1,80-koa dira. Uraska hegoaldeko zelaietatik 200 metrotara aurkitzen da.

gora

Esta cueva no tiene excesivo interés arqueológico. Tiene una longitud de 9 m, 2,70 m de ancho y 1,80 m de altura. Se sitúa a unos 200 m de las campas de Uraska sur.

Uraska II
Uraska II

Ikaztegi hau Arrigorista mendiko hegoaldeko maldan aurkitzen da, oinplano zirkularreko zonalde lau samar batean eta bi ezponda artean. Ondo kontserbatzen da.

gora

En la ladera sur del monte Arrigorista. Carbonera formada por dos taludes entre los que se puede apreciar una zona central más o menos llana y de planta circular. Conservación buena.

Arrigorista II
Arrigorista II

Oinplano obalatua duen ikaztegia dugu hau. Mendi malda oso aldapatsuan aurkitzen denez, bere ekialdeko partean, horma eliptiko bat altxatzen da euskarri modura. Ondo kontserbatzen da.

gora

Carbonera de planta ovalada situada en una ladera de gran pendiente, por lo que en su costado oriental se levanta un muro de contención elíptico. Conservación buena.

Arrigorista IX
Arrigorista IX

Ongi kontserbatutako dimentsio garrantzitsuetako ikaztegi obalatua da. Bere ezponda oso nabaria izateaz gain eustarri batez sostengatua dago eta 0,85m-tako altuera hartzen du.

gora

Carbonera de importantes dimensiones y bien conservada. Su talud es muy claro y alcanza una altura de 0,85 m, estando sustentado por un muro de piedra sin argamasa. Es de forma ovalada.

Ikaztegia 1
Ikaztegia 1

Oso ikaztegi handia da. Ullibarri-Aranatik Kapitartera doan bidetik 150m-tara hegoalderantz abiatuta aurkitzen da. Tamaina ertaineko bi harri lerrok osatzen dute bere eustarria. Egoera onean mantentzen da.

gora

Carbonera de grandes dimensiones situada a unos 150 m al sur del camino que va de Ullibarri-Arana a Kapitarte. Dos hileras de piedras calizas de mediano tamaño hacen de muro de contención. Está bien conservado.

Ikaztegia 2
Ikaztegia 2

Gutxi gora behera Sta. Teodosiako ermitatik ekialdera abiatu eta kilometro batera aurkitzen da. Bere oinaren estruktura obalatua da eta perfila konkaboa. Iparraldetik, tamaina ezberdinetako kareharriz osatutako ezponda moduko eustarri baten bidez mugarritua. Egoera onean mantentzen da.

gora

Aproximadamente a un kilómetro al este de la ermita de Sta Teodosia. Estructura de planta ovalada y perfil cóncavo, delimitado por el norte por un muro de contención a modo de talud, compuesto por piedras de naturaleza caliza y diferentes tamaños. Conservación buena.

Ikaztegia 3
Ikaztegia 3

Zonalde honetan silexeko material litikoak aurkitu ziren; haien artean hatxabalak, harraskagailuak, laminak, taila aztarnak, errota batenak eta zeramika. Hala ere, orain ez da habitat zehatzik aurkitu.

gora

En esta zona se recogieron materiales líticos en silex: lascas, raederas, láminas, restos de talla, de un molino y cerámica. Aunque, ahora, a pesar de las numerosas catas realizadas no se ha encontrado el hábitat exacto.

Asentamendua
Asentamendua

Neolito hasierako giza talde bati zegozkion aztarnak azaldu zireneko txabola baten hondakinak. Txabola hau, jada, IV. mendean erabilia izan zen.

gora

Restos de una chabola en la que aparecieron muestras prehistóricas que pertenecieron a un pequeño grupo humano que culturalmente vivió en los momentos iniciales del neolítico. La chabola se utilizaba ya en el siglo IV.

Burandiko txabola
Burandiko txabola

Atxuriko mendi ertzaren ondoan. Hilarri diskoidala. Lerro oparaleloen bidez osatutako gurutze bat dauka grabatuta.

gora

Al borde del cortado de Atxuri. Estela discoidal. Presenta una cruz incisa formada mediante líneas oparalelas.

Hilarria 1
Hilarria 1

San Juan mendateko goialdean, bide ertzean kokatua. Bertan izandako ermita gogoratzeko jarria izan zela uste da. Hala ere, zentzuduna iruditzen zaigu J. Apraizek menhir bat iruditu zitzaiola esaten duenean. Garai eta sinismen ezberdinetako elementuak tradizioz kristau bihurtzeko joera eman denez, ez litzateke harritzekoa izango (paraje hauetan historiaurreko gizakiaren presentzia frogatua kontutan izaten badugu) menhirra kristautu izana gurutze baten grabatua eginez eta harriaren tankera aldatuz. (José Ignacio Vegas Aramburu)

gora

Situada al borde del camino en lo alto del puerto de San Juan. Existe la opinión de que fue colocada para recordar a la desaparecida ermita que da el nombre al puerto. Para nosotros la sugerencia de J. Apraiz no nos parece descabellada cuando dice que “le pareció un menhir”. Dada la ya comprobada tradición de cristianizar elementos correspondientes a muy distintas épocas y creencias, no es difícil admitir la existencia de un menhir en este puerto (donde la presencia del hombre prehistórico está demostrada) cristianizado con el grabado de la cruz que se ve en una de sus caras y la correspondiente modificación de su forma. (José Ignacio Vegas Aranburu).

Hilarria 2
Hilarria 2
Copyright 2009 . Gure helbidea: Agurain.org - Agurain 01200 - Araba (Euskal Herria) e-posta administrador@agurain.org