harrespilak eta menhirrak mapa
Akarte menhirra Arrigorista Atau Menhirra Gaztelamendi harrespila Itaidako Menhirra Mendiluze Ekialdea Menhirra Mendiluze Cromlech-a Mendiluzeko Menhirra Kapitarte harrespila Kapitarte harrespila Kapitarteko monolitoa Atau I Monolitoa Atau II Monolitoa

Telesforo Aranzadi, Jose Miel Barandiaran eta Enrique Egurenek 1919. urtean aurkitu zuten. Bertan, Arabako Arkeologia Museoan gordetzen den, 4 m-tako altuera, 2 m zabalera eta 0,40 m lodiera dituen silexeko harri-puska bat azaldu zen. Oinarritik apurtua dago baina bere zati bat lurrean sartuta jarraitzen du.

gora

Descubierto en 1.919 por Telesforo Aranzadi, José Miguel de Barandiarán y Enrique Eguren. Aparecieó una lasca de sílex que se conserva en el Museo Provincial de Arqueología de Araba. Tiene 4 metros de alto, 2 de ancho y 0,40 de espesor. Está roto por la base, permaneciendo parte de él clavado todavía en el suelo

Akarte menhirra
Akarte menhirra

Itxura errektangeluarra duen Kareharrizko blokea; ez zaio inolako taia aztarnarik antzematen. Egun kokatua dagoen lekutik oso gertu aurkitua izan zen.

gora

Bloque de piedra caliza, de forma rectangular, sin ningún resto apreciable de talla. Apareció muy cerca del lugar donde fue colocado.

Arrigorista Monolitoa
Arrigorista Monolitoa

Itxura piramidala duen kareharrizko bloke bat da. Gaur egun, 30zm-tako lodiera duten 3 bloketan zatituta dago.

gora

Se trata de un bloque de piedra caliza de forma piramidal, actualmente partido en tres bloques bien definidos de unos 30 cm de grosor.

Atau Menhirra
Atau Menhirra

F. Galilea eta J.A Madinabeitiak aurkitu zuten 1979. urtean eta J.I. Vegas Aranburuk 1980.nean indusi zuen. Aztarna ehortziak eta erraustuak aurkitu ez baziren ere, bai beste material arkeologiko batzuk; horien artean silexeko 45 elementu, 9 zeramika zati, 2 pieza leundu eta ikatza.

gora

Fue descubierto en 1.979 por F.Galilea y J.A Madinabeitia y excavado en 1980 por J.I. Vegas Aranburu. Aunque los resultados de la excavación no se corresponden exactamente con los parámetros de un cromlech, sí se encontraron 45 elementos de silex, 9 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de arenisca pulida y restos de carbón.

Gaztelamendi harrespila
Gaztelamendi harrespila

Itaidako menhirra zutik dirau Itaidako landa ertzean, berreraikita eta ipuru batzuren ondoan. 1981. urtean bi alditan izan zen ustiatua baina bertan ez zen inolako materialik aurkitu, beharbada bere jatorrizko kokapen lekutik mugitua izan zelako Igoritako errepidea egiterakoan.

gora

El menhir de Itaida se encuentra enclavado en el borde de las campas de Itaida reconstruido y clavado en la tierra junto a unos enebros. En 1981 se realizan dos excavaciones en las que no se halla material alguno, quizás porque fuese desplazado de su ubicación original al hacerse la carretera de Igorita.

Itaidako Menhirra
Itaidako Menhirra

Arana bailarara begira dagoen hertzean kokatua. Iñaki Gazteluk J.I. Vegas Aranbururi 1985. urteko otsailean ezagutarazi ziona. Litekeena da oraindik indusi gabe egotea. Kromlech atalean sartu dugun arren, berez, ez da kromlech bat.

gora

Se sitúa en el borde que da al Valle de Arana. Informado por Iñaki Gaztelu en febrero de 1.985 a J.I. Vegas Aramburu. Aunque lo hemos introducido en el apartado de cromlech en realidad no lo es, estando pendiente de definir su estructura. Posiblemente aún sin excavar.

Kapitarte harrespila
Kapitarte harrespila

J.I. Vegas Aranburuk 1983. urtean aurkitu eta 1984.ean indusi zuen. Cromlech honen hileta izaera bertan aurkitutako ikatz eta hezur zein brontzearen azken garaiko beste hainbat material aztarnek egiaztatzen dute. Mendiluze maldetan eta Legaireko landen mendebaldean dago kokatuta eta ustez, inguru horietan aurkitzen diren beste hainbat hileta aztarnekin erlazioan egon daiteke. Arkeologoen esanetan, aztarna hauek guztiak zonalde honetan artzain kulturara eta eraikuntza megalitikoetara lotutako populazio ugaria bizi izan zela berresten digute.

gora

Fue descubierto en 1983 y excavado en 1984 por J. I. Vegas Aranburu. Este cromlech tiene un claro carácter funerario, certificado por la aparición de una cista central con restos de una cremación (carbones y huesos) y unos materiales que permiten atribuirlo al periodo final del Bronce. Está situado en las laderas de Mendiluze, en el oeste de las campas de Legaire y puede estar asociado a otros restos también funerarios de la misma zona. Estos restos ratifican que esta zona estuvo profusamente poblada (en este periodo del bronce) por una cultura predominantemente pastoril, que está ligada según los arqueólogos a la edificación de construcciones megalíticas. Entre los materiales hallados figuran: 25 evidencias de sílex y 20 de cerámicas, 5 fragmentos metálicos de hierro, un molde de fundición en arenisca y la cista a la que hemos hecho referencia al principio.

Mendiluze Cromlech-a
Mendiluze Cromlech-a

Atauko hegitik Legaire landetara jaisten den mendi maldaren erdi aldera eta Mendiluzeko zelai tumularraren ekialdera aurkitzen da. Kareharrizko bloke bat da eta lurrean erorita dago IE-tik –HM-ra orientatua.

gora

Situado en la ladera que baja desde el cerro de Atau hasta las campas de Legaire, a media altura. Al este del campo tubular de Mendiluze. Se trata de un bloque de piedra caliza, de forma ligeramente piramidal. Se encuentra caído, con orientación NE-SW.

Mendiluzeko Menhirra
Mendiluzeko Menhirra

Mendiluze cromlech-etik oso hurbil, lurrean etzanda aurkitzen den monolito bat da. Bi zatitan banatua eta denboraren poderioz oso higatua. Bere forma oso irregularra da eta bere altuera 3,40m-tara iristen da. Eneolitiko-Brontze garaikoa.

gora

Cercano al Cromlech de Mendiluze es un monolito dividido en dos fragmentos muy deteriorados por la erosión; se encuentra tumbado. Su forma es muy irregular y su altura puede alcanzar unos 3,40 m.(Eneolítico-Bronce).

Mendiluze Ekialdea Menhirra
Mendiluze Ekialdea Menhirra

Erpin geodesikotik 50 metrotara aurkitzen da, iparraldeko norabidean, maldan behera abiatuz baso alderantz. Ikuspen ona.

gora

A unos 50 m del vértice geodésico y con buena visibilidad. Se propone que no se realicen actuaciones de ningún tipo salvo las propiamente científicas.

Kapitarteko monolitoa
Kapitarteko monolitoa

Vegas eta Barandiaranek 1990. urtean argitaratutako txostenean aipatzen diren aztarnategi berrien artean Atau I eta Atau II-koa agertzen dira. Jakin badakigu, bertan, azterketaren bat egitekoa zela baina ezezaguna da nork egiten duen eta zein ondorioekin. Horregatik, bi monolito hauen ikasketa sakon bat egin arte, beraien izaera arkeologikoa kolokan dago.

gora

En la publicación de Vegas y Barandiaran (1990) aparecen una serie de yacimientos nuevos entre los que se encuentran, el monolito de Atau I y Atau II. También se sabe que se debía realizar alguna investigación, pero se desconoce quién la realiza y los resultados obtenidos por lo que se debe poner en entredicho su carácter arqueológico hasta que se realice un estudio profundo en ambos.

Atau I monolitoa
Atau I Monolitoa

Kareharrizko hiru harlauzaz osatua. Baliteke 3 metrotarainoko altuera hartuko lukeen monolito handi baten zatiak izatea.

gora

Se compone de tres losas calizas. Puede que perteneciesen a un gran monolito que pudo haber llegado a tener una altura de tres metros.

Atau II monolitoa
Atau II monolitoa
Copyright 2009 . Gure helbidea: Agurain.org - Agurain 01200 - Araba (Euskal Herria) e-posta administrador@agurain.org